Antagningsresultat f?r fortsatta studier

2016 Högskola (Avancerad nivå) 264 pers Högskola (Grundnivå) 267 pers Yrkeshögskola 161 pers
2015 Högskola (Avancerad nivå) 190 pers Högskola (Grundnivå) 226 pers Yrkeshögskola 145 pers
2014 Högskola (Avancerad nivå) 165 pers Högskola (Grundnivå) 223 pers Yrkeshögskola 124 pers

Antagningsresultat f?r fortsatta studier (De 842 som tog examen i mars 2017)

(Av dem kom 264 in på en högskoleutbildning på grundnivå, 267 kom in på en högskoleutbildning på avancerad nivå, 161 kom in på en yrkeshögskoleutbildning och 5 kom in på korta högskoleutbildningar och övriga utbildningar)

Högskolor (Grundnivå)

(Statliga högskolor)

Bl.a. Osaka University, Kyushu University, University of Tsukuba, Kobe University, Chiba University, Tokyo Metropolitan University, Yokohama City University, Osaka Kyoiku University, Osaka City University, Iwate University, Ibaraki University, Utsunomiya University, Shizuoka University, Shinshu University och Nagoya Institute of Technology.

(Privata högskolor)

Bl.a. Waseda University, Keio University, Sophia University, Gakushuin University, Meiji University, Aoyama Gakuin University, Rikkyo University, Chuo University, Hosei University, Kansai University, Kwansei Gakuin University, Doshisha University, Ritsumeikan University, Tokyo University of Science, Tokyo University of Agriculture, Shibaura Institute of Technology, Musashino Art University och Tama Art University.

Högskolor (Avancerad nivå)

(Statliga högskolor)

Bl.a. The University of Tokyo Graduate School, Hitotsubashi University Graduate School, Tokyo Institute of Technology Graduate School, Osaka University Graduate School, Kyushu University Graduate School, University of Tsukuba Graduate School, Yokohama National University Graduate School, Jichi Medical University Graduate School och The University of Electro-Communications Graduate School.

(Privata högskolor)

Bl.a. Waseda University Graduate School, Keio University Graduate School, Sophia University Graduate School, Gakushuin University Graduate School, Meiji University Graduate School, Aoyama Gakuin University Graduate School, Rikkyo University Graduate School, Chuo University Graduate School, Hosei University Graduate School, Kansai University Graduate School, Doshisha University Graduate School, Shibaura Institute of Technology Graduate School och Tama Art University Graduate School.

Yrkeshögskolor

Bl.a. Bunka Fashion College, Toho Gakuen Media Training College, Tokyo Animation College, Osaka Animation School, Japan College of Foreign Languages, Tokyo Foreign Language College, Tokyo Institute of Tourism, JTB Travel & Hotel College, HAL Tokyo College of Technology & Design, Nippon Engineering College, Tokyo Automobile University School och Sundai College of Business & Foreign Languages.

Fortsatta studier

Sidans b?rjan

汤姆影院AVtom