H?gskola (Avancerad niv?)

I de förberedande kurserna för fortsatta studier på högskolan (avancerad nivå) erbjuder vi forskningsplanshandledning, intervjuövning, uppsatsläsförståelse och JLPT-förberedande kurser så att studenterna ska kunna komma in på den utbildning de vill.

Forskningsplanshandledning

Här har vi bl.a. handledning i hur en forskningsplans struktur ser ut och vilka japanska uttryck som är passande att använda. De studerande får också möjlighet att skriva sina egna forskningsplaner både under lektionerna och i läxa för att sedan presentera dem inför klassen.

Intervju?vning

Intervjun för utbildningar på avancerad nivå kommer baseras på vad som står i ens forskningsplan. Vi kommer lära ut hur man kommunicerar effektivt både på intervjun och under föreläsningarna.

Uppsatsl?sf?rst?else

Studenterna kommer få lära sig att förstå akademiska uppsatser på japanska. Vi lär ut japanska akademiska uppsatsers struktur och grammatik, lär oss hur man förklarar sina teorier och läser uppsatser. Utöver det har vi diskussioner och presentationer om uppsatserna vi läst under lektionerna.

JLPT-f?rberedande kurser

ör att kunna komma in på en utbildning på avancerad nivå i Japan måste man ha japanska på N1-nivå. Därför är vårt mål att studenterna ska kunna klara av N1 genom våra JLPT-förberedande kurser.

?vningstentor

Vi håller i övningstentor, baserade på originalen, både för JLPT och EJU.

Schemaexempel

 MånTisOnsTorsFre
1 Japanska Japanska Japanska Japanska Japanska
2 Japanska Japanska Japanska Japanska Japanska
3 Japanska Forskningsplansskrivning JLPT-förberedande Uppsatsläsförståelse Kanji & vokabulär
4 Japanska Forskningsplansskrivning JLPT-förberedande Intervjuövning JLPT-förberedande
5 JLPT-förberedande Forskningsplansskrivning JLPT-förberedande Intervjuövning

Fortsatta studier

Sidans b?rjan

汤姆影院AVtom