H?gskola (Grundniv?)

I de förberedande kurserna för fortsatta studier på högskolan (grundnivå) erbjuder vi japanska för EJU, de grundläggande ämnena för EJU (matematik 1, matematik 2, fysik, kemi, biologi och Japan & världen), EJU-uppsatsskrivning och antagningsprovsförberedelser (gamla provfrågor, uppsatsskrivning, engelska) så att studenterna blir tillräckligt förberedda för att kunna komma in på den utbildning de vill.

Japanska f?r Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)

Vi anpassar klasserna efter deltagarnas japanskanivå och om de kommer ifrån länder med kinesiska tecken eller inte. Under lektionerna går vi igenom frågor från tidigare EJU-prov och lär oss vilken typ av frågor man kan förvänta sig och hur man svarar på dem.

EJU-uppsatsskrivning

Vi lär ut hur man skriver på ett effektivt sätt genom att följa instruktionerna och grunda sina åsikter på fakta.

Grundl?ggande EJU-?mnen

Vi lär ut matematik, fysik, kemi, biologi och Japan & världen i förberedande syfte både för EJU och för högskolornas antagningsprov.

Studenterna kan välja ämnen som passer deras inriktningar.

Antagningsprovsf?rberedelser

Vi går igenom tidigare frågor från olika högskolors antagningsprov och lär oss mönster och hur man svarar på frågorna för att förbereda studenterna på bästa sätt. I uppsatsskrivningsdelkursen övar vi på att logiskt uttrycka ens åsikter om aktuella problem. I engelskadelkursen förbereder vi oss genom att öva på meningsstruktur och på att översätta till japanska.

?vningstentor

Vi har övningstentor, baserade på originalen, för EJU flera gånger under året. Vi analyserar också resultaten för att hjälpa de studerande få reda på vad de behöver jobba extra på.

Schemaexempel: Student med natur?mnen p? mellanniv?

 MånTisOnsTorsFre
1 Japanska Japanska Japanska Japanska Japanska
2 Japanska Japanska Japanska Japanska Japanska
3 Japanska Hörförståelse Hörförståelse Läsförståelse Kanji & vokabulär
4 Japanska Hörförståelse Nutidsorientering Läsförståelse Hörförståelse
5 Engelska Fysik Matematik 2 Kemi

Fortsatta studier

Sidans b?rjan

汤姆影院AVtom